Välkommen till EtasDesign

Vi tänker olika, känner olika, vi har olika smak och vi ser olika ut. Ingen kropp är den andra lik. Då är det en fantastisk tillgång att kunna skapa sina egna kläder. Att frigöra sig från den likriktning som modet påtvingar och hitta sin egen stil - en eller flera.


Det som serveras på de här sidorna avslöjar vad jag tycker om. Kanske kan det locka fler att ta vara på den egna skaparkraften och uttrycka den i något man kan sätta på sig, något vackert, häftigt, praktiskt ellerroligt och framför allt - eget!

Vi är alla olika!